Kunst en cultuur

In de acht jaar dat uw kinderen bij ons op de basisschool zitten laten wij ze kennis maken met allerlei vormen van kunst en cultuur. Jaarlijks oriënteren wij ons op het aanbod van toneel-, dans-, film- of muziekvoorstellingen. Bij een aantal van deze voorstellingen doen de kinderen zelf mee. Voor de onderbouw worden de voorstellingen meestal op school gegeven.

Gedurende het schooljaar werken we schoolbreed aan de verscheidende creatieve deelgebieden als muziek, dans, beweging, drama, beeldende vorming/expressie en techniek. De kinderen krijgen per schooljaar thematisch verschillende werkvormen binnen deze gebieden aangeboden. De leerkrachten begeleiden – mede op basis van eigen talenten – de leerlingen bij deze lessen. De lessen sluiten aan bij concrete kerndoelen en leveren een bijdrage in het totaalaanbod – en de doorgaande lijn – van technieken en materiaalgebruik.

Daarnaast investeert de school in deelname aan het Cultuurmenu, waarbij de leerlingen jaarlijks minimaal één les aangeboden krijgen in een van de Haagse musea. De school heeft een coördinator aangesteld om het lesaanbod te stroomlijnen en zorg te dragen voor beleidsontwikkeling en uitvoering van kunst en cultuur bij ons op school. De school streeft hierbij naar een passend en  samenhangend aanbod van culturele activiteiten en lessen rond kunst en cultuur, waarbij een verbinding wordt gemaakt met de ‘expressieve vakken’ (muziek, dans, handvaardigheid, tekenen, drama) op school.

VSD Cursussen tweede periode

Publish on Comments(0)
In de tweede periode van dit schooljaar zullen er weer een aantal naschoolse cursussen aangeboden worden die in het teken staan van kunst en cultuur. Hier onder vindt u een overzicht van de aangeboden cursussen. VSD Cursussen In 8 lessen maken wij van alle soorten restmateriaal bruikbare voorwerpen. Denk bijvoorbeeld aan alles wat je kamer…
Categories: Kunst En Cultuur

NDT2 danst

Publish on Comments(0)
De jonge dansers van NDT 2 zijn bekend over de hele wereld. De groepen 6,7 en 8 van beide locaties zijn uitgenodigd om een voorstelling van deze bijzondere dansers te bezoeken. De voorstelling is speciaal voor groep 6, 7 en 8 samengesteld, uit de leukste, mooiste en grappigste dansfragmenten van NDT 2. Een dansavontuur waarbij een…
Categories: ADgroep6, ADgroep7, ADgroep8, Kunst En Cultuur, LUgroep6, LUgroep7, LUgroep8

Loosduinen gaat los: muzikale inloop

Publish on Comments(0)
Van vrijdag 4 november t/m zondag 13 november 2016 waren er diverse activiteiten in Loosduinen die in het teken stonden van muziek. De Kleine Keizer deed hier natuurlijk ook aan mee. Woensdag 9 november zongen de kinderen uit groep 3 samen met Juf Esther een vrolijk liedje tijdens de inloop. Op donderdag 10 november gingen…
Categories: Kunst En Cultuur