Wetenschap en Techniek

De Kleine Keizer heeft sinds het schooljaar 2008–2009 mee gewerkt in een landelijke opgezet VTB-traject (VTB = Verbreding Techniek Onderwijs). Hiervoor heeft de school een techniekcoördinator aangesteld, die samen met de collega’s streeft naar een verankering van wetenschap – en technieklessen in ons onderwijsaanbod.

Wij hebben voor beide vestigingen een techniekwagen aangekocht en afspraken gemaakt over het integreren van technieklessen in ons onderwijsaanbod, waarbij in de aanpak onze methode voor natuuronderwijs en de creatieve vakken worden betrokken.
Gedurende de schoolperiode 2015-2019 willen wij de technieklessen nog consequenter integreren in ons onderwijsaanbod. Dit betekent dat wij onze bestaande leerlijn techniek groep 1 t/m 8 gaan verbeteren en borgen. Onze techniekcoördinator krijgt hierbij ondersteuning van een ervaren externe deskundige. De basis blijft het werken met de techniekwagen. In de technieklessen komen zaken aan de orde als ‘Het ontdekken en experimenteren’ met de box:

  •  constructie, transport en beweging, communicatie en elektriciteit, of
  •  productie

Leerlingen kunnen ook zelf keuzes maken binnen het aanbod.

Techniekonderwijs is meer dan een stroomkring bouwen of een bouwplaat in elkaar zetten. Het leert de kinderen vooral ontwerpen, onderzoeken en ontdekken. Ze proberen dingen uit, stellen vragen, evalueren en gaan actief aan de slag. Techniek sluit dus prachtig aan bij de natuurlijke nieuwsgierigheid, creativiteit en het oplossend vermogen van kinderen.
Techniek op de basisschool is dan ook beter te omschrijven met de term ‘wetenschap en techniek’.

Generation Discover Festival

Publish on Comments(0)
De kinderen van groep 7-8 zijn op maandag 3 oktober jl. naar het Malieveld geweest voor het Generation Discover Festival, een vijfdaags eductief evenement over energie, wetenschap en technologie. Het festival is georganiseerd om de belangstelling voor wetenschap, technologie, techniek en wiskunde aan te wakkeren onder kinderen, scholieren en studenten. Om ze klaar te stomen…
Categories: Wetenschap En Techniek

Wetenschap en Techniek

Publish on Comments(0)
Hier kunt u binnenkort alle berichten lezen over de technieklessen op de Kleine Keizer.
Categories: Wetenschap En Techniek