Aanmeldprocedure

Kinderen, die op 1 oktober 2012 of later geboren zijn kunnen vanaf het moment dat zij 1 jaar oud zijn, worden aangemeld op onze school. U kunt uw zoon of dochter voor groep 1 aanmelden voor beide locaties van De Kleine Keizer. Indien u een specifieke voorkeur heeft voor een van beide locaties, dan kunt u dit op het formulier aangeven. Op de locatie Loosduinse Uitleg is er jaarlijks een beperkt volume nieuwe leerlingen plaatsbaar.

Voor alle geïnteresseerde ouders, ongeacht de leeftijd van het kind, geldt: Interesse in onze school en wilt u eens rondkijken? Als u een afspraak maakt met de directie, dan maakt deze graag ruim tijd om u meer te vertellen, uw vragen te beantwoorden en u rond te leiden door de school. Neemt u daarvoor gerust contact op met dhr. Erwin Toet (directeur).

Onze school staat open voor alle leerlingen (en hun ouders/verzorgers) die de uitgangspunten van de school onderschrijven of op zijn minst respecteren. De Kleine Keizer hanteert voor het plaatsen van nieuwe leerlingen een voorrangsbeleid ten aanzien van leerlingen die een broer of zus bij ons op school hebben en/of reeds onze peuterspeelzaal “De Kleine Wereld” bezoeken.

Middels het invullen van een door de ouder(s) volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier kunt u uw zoon/dochter officieel bij ons aanmelden. Wij vragen u dan tevens een kopie van paspoort of identiteitskaart van het kind te overhandigen. In het geval er extra zorg nodig is voor uw kind, vindt er overleg plaats om vast te stellen of wij deze zorg kunnen bieden.