Groepen

De Kleine Keizer telt momenteel 15 groepen en heeft ongeveer 350 leerlingen verdeeld over twee locaties. In onderstaande tabel kunt u zien welke voorzieningen er zijn op welke locatie.
Alphons Diepenbrockhof  Loosduinse Uitleg
Groepslokaal 8 8
Tussenschoolse opvang 1 1
Voor- en naschoolse opvang 2
Speellokaal kleuters 1  1*
Gymzaal 1
Kleedkamer 2
Doucheruimte 2
Personeelsruimte 1  1
Kantoor directie/administratie/ intern begeleider/schoolmaat- schappelijk werker/conciërge  diverse  diverse
Mediatheek 1
Mutifunctioneel lokaal 1 1*
Speelplein 1 1
Peuterspeelzaal 2