Loosduinse Uitleg

Het nieuwe schoolgebouw aan de Loosduinse Uitleg heeft zeven groepslokalen, een ruimte voor tussenschoolse opvang een groot speellokaal/ multifunctionele ruimte, een personeelsruimte, kantoortjes voor directie, administratie, intern begeleider, conciƫrge en schoolmaatschappelijk werker, ruimte voor buitenschoolse opvang en een speelplein.

Contact
Loosduinse Uitleg 10
2553 AZ Den Haag
tel 070 – 397 92 56
fax 070 – 397 71 32