Interview met een ouder

Frank de Boer, vader van Julia en Sara op de Kleine Keizer reageerde op de volgende stellingen: Mijn kind gaat met plezier naar school: “Ja iedere dag en daar zijn wij natuurlijk blij om. De sfeer en sociale controle op school vinden wij heel belangrijk. Onze dochters (Julia groep 6 en Sara groep 3 AD-hof) zijn enthousiast over de lessen en de dingen die zij hebben gedaan. Dat is voor ons gaaf om te zien en te horen. De Kleine Keizer biedt mijn kind onderwijs op maat: “Dit is het motto van de school en dat zie ik in de lessen terug. Een voorbeeld vind ik dat leerlingen worden uitgedaagd met extra werk als zij onderwerpen onder de knie hebben terwijl andere leerlingen juist extra tijd en begeleiding krijgen als daar behoefte aan is.” Op de Kleine Keizer gaan kinderen en leerkrachten op een prettige manier met elkaar om: “Ik ben heel tevreden met die wisselwerking. Er wordt over en weer naar elkaar geluisterd. Je ziet dit dan weer terug in de praktijk als besproken onderwerpen worden opgepakt en verbeterd. “ Het is belangrijk om als ouder betrokken te zijn bij wat er op school gebeurt: “Ik zit om die reden dan ook al een paar jaar als ouder in de MR. Hierin kan ik meepraten en invloed uitoefenen over het beleid van de school. Ook zit ik vanuit de MR met een aantal enthousiaste mensen uit de OR, TSO en leerkrachten in een projectteam om de schoolpleinen op beide locaties aan te pakken. Het zou mooi zijn als er 1 of 2 ouder(s) van de LDU in dit team zouden aansluiten.” De Kleine Keizer stuurt aan op goede taal en reken resultaten: “Goede zaak! Taal en rekenen zijn toch de eerste beginselen en basis voor ieder kind. Er is op school veel aandacht voor en ik vind het iedere week weer aanstekelijk om de vorderingen van mijn dochters te zien. “ Ik ben blij met het ruime aanbod van naschoolse activiteiten op school: “Er is voor ieder wat wils en er is keuze genoeg. Julia heeft al meerdere activiteiten gedaan, onder andere dansen, aangepast sporten in een rolstoel, turnen, bokslessen en badminton. Tijdens de laatste badmintonles van Meester Paul twee weken geleden mochten ouders ook meedoen en hebben Julia en ik samen gespeeld, geweldig toch!” Sabine Leerentveld, moeder van Nicole en Lucas op de Kleine Keizer, locatie LDU, deed hetzelfde: Stelling 1: Mijn kind gaat met plezier naar school: “Ja, mijn kinderen gaan  zeker met plezier naar school.  Vooral Nicole baalt als een stekker als ze een keertje ziek is en niet naar school kan. Lucas heeft wel enkele momenten gehad dat hij even geen zin had, maar nu  hij in groep 3 zit heeft hij weer echt zin in school. Hij was blijkbaar echt toe aan het leren lezen en schrijven.” Stelling 2: De Kleine Keizer biedt mijn kind onderwijs op maat: “Naar mijn mening is dat zeker het geval. Zo krijgt Lucas meer uitdaging met rekenen, net als Nicole want die is “kiener” en daar is ze erg trots op. Ook krijgt Nicole soms extra begeleiding omdat er dyslexie is geconstateerd bij haar. Het had nogal wat voeten in de aarde, maar met veel hulp van de juffen en interne begeleider hebben we gelukkig voor elkaar gekregen dat Nicole , naast mijn dagelijkse begeleiding met lezen, nu ook wekelijks professionele hulp krijgt. Inmiddels leest ze al bijna op niveau ! “ Stelling 3: Op De Kleine Keizer gaan kinderen en leerkrachten op een prettige manier met elkaar om. “De leerkrachten verstaan goed hun vak en zijn erg betrokken met de kinderen en hun verzorgers. Ik heb  goed contact met de juffen en merk ook dat er echt iets gedaan wordt (voor zover dat mogelijk is) met wat ik aankaart. De kinderen krijgen in de klas ook de gelegenheid om even iets te laten zien (zoals foto’s van een dansvoorstelling) of  om iets aan de klas te vertellen wat hen bezig houdt.” Stelling 4: Het is belangrijk om als ouder betrokken te zijn bij wat er op school gebeurt. “Ik vind het heel belangrijk om betrokken te zijn met wat er gebeurt met en rondom de kinderen. Dat is voor mij ook een reden geweest om in de MR te gaan en te helpen met activiteiten in en om de school waar ik kan. Op die manier weet ik beter wat er speelt en kan ik thuis beter inhaken op wat er op school is behandeld of is gebeurd. “ Stelling 5: De Kleine Keizer stuurt aan op goede taal- en rekenresultaten. “Zeker. Er wordt gekeken naar wat ze nodig hebben en als ze ergens moeite mee hebben wordt het gesignaleerd en aangepakt. Bijvoorbeeld door het kind even naast de juf te laten zitten en ook door kinderen naast elkaar te zetten die elkaar kunnen helpen. Stelling 6: Ik ben blij met het ruime aanbod van naschoolse activiteiten op school. “Daar ben ik ontzettend blij mee. Er is veel variatie waardoor ze van alles even kunnen ‘proeven’. Zo kunnen ze goed bepalen wat ze leuk vinden en ontdekken waar hun talenten liggen. Niet alleen op het gebied van sport, maar ook op cultureel vlak. Zo heeft mijn dochter ontzettend veel lol gehad bij de Djembé cursus. Ook is het prettig dat er geen extra kosten aan verbonden zijn waardoor het toegankelijk is voor iedereen. Top geregeld!”