Zo doen we dat

Onze visieDe Kleine Keizer haalt het maximale uit ieder kind.” We zijn ervaren in het aanbieden van gedifferentieerd onderwijs, binnen werkbare kaders. We zijn onderwijsvernieuwers, met als doel de leerprestaties van onze kinderen te verbeteren. We versterken onze lessen met boeiende en inspirerende activiteiten. Doordat kinderen bij ons van jongs af aan zelfstandig leren werken, krijgen ze meer zelfvertrouwen en zijn ze zelfredzaam. In een veilige & warme sfeer, met de school als microkosmos, leren kinderen ook sociale vaardigheden die ze in de rest van hun leven zullen benutten. Onze aanpak ‘veilig en voorspelbaar voor ouders en kinderen’ zorgt ten slotte voor een goede doorstroming naar het voortgezet onderwijs. Onze doelen Wij streven ernaar dat iedere leerling die aan het einde van groep 8 onze school verlaat de Nederlandse taal en het rekenen op een zo’n hoog mogelijk niveau beheerst, passend bij zijn of haar mogelijkheden en aanleg. Hiernaast zetten wij ons in om iedere leerling te leren zelfstandig te kunnen werken, de (juiste) keuzes te maken en helpen wij hun bij het ontwikkelen van een reëel beeld van hun eigen kwaliteiten en talenten. Communicatie Goede communicatie staat ten grondslag aan alles wat met u, uw kind en onze school te maken heeft. Wij hechten hier dan ook grote waarde aan. U kunt bijvoorbeeld na schooltijd  altijd even contact hebben met de leerkracht van uw kind(eren) om ‘dagelijkse’ vragen te stellen of kort te overleggen. Wanneer u inschat dat u wat meer tijd nodig heeft, dan stellen wij het enorm op prijs als u hiervoor een afspraak maakt met de leerkracht. Zij of hij zal dan voldoende tijd voor u reserveren. Hiernaast kunt u natuurlijk ook altijd bij de directeur aankloppen voor een afspraak.