Ouders

Communicatie Wij hechten veel waarde aan een goede communicatie tussen ouders, kinderen en personeel van onze school. Daarom geven wij bijvoorbeeld  regelmatig nieuwsbrieven uit met relevante en interessante informatie voor u en daarnaast is er natuurlijk ook deze website. Naast deze praktische communicatievormen informeren wij u ook via:
  • Inloopochtenden
  • Tevredenheidsonderzoeken (2-jarig)  onder ouders, kinderen en personeelsleden
  • Rapportbesprekingen
  • Onze schoolgids
  • Algemene informatieavonden
Algemene informatieavonden Tijdens de informatieavond aan het begin van het schooljaar vertellen wij u onder andere over de jaarplanning, het huiswerkprotocol, de school- en groepsregels en bijvoorbeeld over de invoering van nieuwe moderne lesmethoden. Wij organiseren ook ieder jaar een specifieke informatieavond voor u over de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en vertellen wij u over de procedures. Tijdens deze bijeenkomst bespreken wij ook bijvoorbeeld de afname van de CITO-eindtoets. Na schooltijd is het mogelijk om vragen te stellen aan de leerkracht van uw kind of met hem of haar te overleggen. Hiernaast kunt u natuurlijk ook altijd bij de directeur aankloppen of een afspraak met hem maken. Interview met een ouder Door Marloes Wauben Marloes is moeder van Jack en Rebecca die op onze school, locatie LDU,  zitten.  Ook  zit ze sinds dit schooljaar  in de medezeggenschapsraad.  We legden haar een aantal stellingen voor die betrekking hebben op het schoolklimaat en onderwijsaanbod van De Kleine Keizer. Mijn kind gaat met plezier naar school. “Ja, mijn kinderen gaan iedere dag enthousiast naar school. Dat is eigenlijk vanaf het begin al zo geweest, gelukkig.” De Kleine Keizer biedt mijn kind onderwijs op maat. “Ik merk dat aan de groepjes waarin de  kinderen zijn ingedeeld:  sterkinderen, zon-  en maan kinderen bijvoorbeeld. Het is voor mij voldoende duidelijk dat de kinderen instructies op maat krijgen. Soms is het als ouder nog lastig in te schatten hoe die instructie er in de klas dan daadwerkelijk uitziet. De kinderen communiceren hierover niet altijd even helder. Het overzicht van de Cito-scores bij het afgelopen rapport vond ik prettig en duidelijk. Je ziet als ouder gelijk hoe het met de resultaten gesteld is. Op De Kleine Keizer gaan kinderen en leerkrachten op een prettige manier met elkaar om. “Ik vind de leerkrachten vooral erg professioneel en betrokken bij de kinderen. De communicatie verloopt op een prettige manier, soms heb je als ouder extra informatie over je kind en het is fijn om te merken dat de leerkracht daar blij mee is en er ook direct wat mee doet. Het is belangrijk om als ouder betrokken te zijn bij wat er op school gebeurt. “Ik vind dit zeker belangrijk. Alles wat er op school gebeurt heeft effect op je kind en op zijn of haar toekomst. Ik vind het als ouder belangrijk om mee te denken en om voldoende kennis te hebben over zaken die spelen op school. Dat is voor mij ook een reden geweest om in de MR te gaan. Omdat ik veel werk, heb ik helaas geen tijd voor activiteiten tijdens schooluren.” De Kleine Keizer stuurt aan op goede taal- en rekenresultaten. “Zeker weten! Toen mijn kinderen hier op school kwamen waren we net terug uit Amerika en sprak mijn dochter geen woord Nederlands. Beide kinderen zijn fantastisch begeleid door de leerkrachten. De zorg een aandacht op school heeft ertoe bijgedragen dat ze zich snel thuis voelden, de resultaten op het gebied van taal waren al snel duidelijk. Mijn dochter scoort inmiddels ruim voldoende  voor taal. Ik ben blij met het ruime aanbod van naschoolse activiteiten op school. “Hier ben ik zeer blij mee. Er is veel variatie, mijn kinderen hebben al van alles gedaan, van EHBO tot techniek. Het is prettig dat er geen extra kosten aan verbonden zijn. Er is  altijd wel een cursus die aansluit bij de interesse of het talent van een kind. Mijn oudste heeft de cursus EHBO al in  praktijk kunnen brengen,  bij een val werd direct het ijs uit het vriesvak gehaald om te koelen. Geweldig toch?”