Tussenschoolse opvang

Wij bieden u de mogelijkheid om uw kind(eren) tussen de middag op school (beide locaties) te laten overblijven. Dat  is natuurlijk heel praktisch wanneer u zelf niet in de gelegenheid bent om uw kind(eren) tussen de middag zelf thuis op te vangen. U kunt uw kind(eren) voor één of meerder vaste dag(en) opgeven of – voor incidenteel overblijven – gebruik maken van een strippenkaar die u bij ons kunt verkrijgen. De kosten voor het overblijven zijn € 1,50 per keer en moeten voorafgaand aan het overblijven betaald worden. U kunt ook gebruik maken van een periodieke vooruitbetaling (zie hieronder). Hierbij geldt wel dat – in geval uw kind(eren) incidenteel afwezig is/zijn – wij deze dagen niet restitueren. Tussen de middag eten en drinken de kinderen hun zelf meegenomen lunch in een lokaal onder leiding van een volwassene en gaan daarna (buiten) spelen. Het is niet toegestaan om snoep, chips en frisdrank mee te nemen. De organisatie van het overblijven is in samenwerking met De Kleine Keizer geregeld, maar valt buiten de verantwoordelijkheid van de school. De kinderen worden door vaste en gecertificeerde TSO-vrijwilligers begeleid. De coaching, coördinatie en (financiële) administratie/registratie is in handen van een overblijfcoördinator en een ouder. Kosten overblijven overblijfkosten-tabel
U kunt het schema ook hier downloaden.