Voor- en naschoolse opvang

Wilt u uw kind(eren) buiten schooltijden laten opvangen door een professionele kinderopvang/-dagverblijf? Dan hebben wij voor uw kinderen een goede partner gevonden. Wij werken samen met kinderopvangorganisatie Triodus en maken gebruik van het kindercentrum ‘Woeste Willem’, dat bij ons in het schoolgebouw aan de Loosduinse Uitleg is gevestigd. Ze hebben twee lokalen van onze school ingericht tot huiselijke kamers, waar uw kind zich snel thuis zal voelen. Woeste Willem heeft twee groepen; een groep voor kinderen van 4 tot 7 jaar en een groep voor 7 jaar tot einde basisschool.  Ook hier kunt u in de schoolvakanties terecht voor buitenschoolse opvang. Voor meer informatie over Woeste Willem kunt u de website van Triodus bezoeken. Bij Triodus krijgt uw kind alle ruimte om zich te ontplooien op zijn of haar eigen tempo. Er wordt gezorgd voor een veilige en uitdagende omgeving, creatief speelmateriaal en vakbekwame begeleiding. Zit uw kind op het Alphons Diepenbrockhof? Dan wordt uw kind opgehaald door de pedagogisch medewerkers van Woeste Willem en lopen samen met hen naar het kinderdagverblijf aan de Loosduinse Uitleg.